Idrotten BAS-kontoplan - Riksidrottsförbundet

3870

Din kontoplan - Startaeget

1460 Varulager 1510 Kundfordringar 1519 Nedskrivning av kundfordringar 1630 Skattekontot 1710 Förutbetalda hyreskostnader 1730 Förutbetalda försäkringspremier 1920 Plusgiro 1930 Checkräkningskonto [bankkonto] 2012 Skattekontot 2018 Egen insättning 2099 Årets resultat 2350 Banklån 2440 Leverantörsskulder 2611 Utgående moms 14 Varulager och förråd 14100 Varulager och förråd Här bokförs lager av bland annat färdiga produkter. Används av LDC och LU Service. Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 8 BASKONTON UNDERKONTON 14 Lager K1 1400 Varulager 15 Kundfordringar K1 1510 Kundfordringar 1560 Kundfordringar hos dotterföretag 1570 Kundfordringar hos intresseföretag 16 Övriga kortfristiga fordringar K1 1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda Du kan ladda ner kontoplanen som PDF HÄR. Löpande bokföring Debet Kredit Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 4113 Funktionärskostnader (egna tävlingar) 4114 Priser 4119 Övriga kostnader 4120 Kostnader för klubbvärdar 4130 Träningskostnader 4150 Lägerkostnader 4160 Utbildningskostnader 4190 Övriga kostnader 4210 Sponsorkostnader 4211 Produktion av reklam 2014-03-07 ingen kontoplan inlagd i ditt bokföringsprogram. Det bästa är att utgå från handelsbolagets kontoplan och därefter ändra den efter behov. >> exempel på praktiska bokföringshändelser i ditt UF-företag >> Balansräkning 1460 Varulager. 1480 Förskott till leverantörer [mässavgift].

Varulager kontoplan

  1. 50 skatt på bonus
  2. Plc system
  3. Anna kinberg batra elvira batra
  4. Losningsforslag fysik 2

10 jun 2017 Idrotten BAS-kontoplan. RF IBK ver 3.1 2017-06-10. 8. BASKONTON. UNDERKONTON. 14 Lager. K1 1400 Varulager.

Lagerbokföring och lagervärdering - Visma Spcs

När du lägger upp din kontoplan kan du välja att använda en gemensam kontogrupp, som egentligen innehåller flera olika konton, eller dela upp bokföringen på de olika underkontona. Hur du väljer att göra är upp till dig hur noggrann kontroll du vill ha på din bokföring.

Kontoplan.pdf

Du kan skapa egen mall för kontoplanen och för alla delar i årsredovisningen. Mall för kontoplan. Starta ett nytt uppdrag och importera önskad SIE-fil. Välj sedan  14 okt 2016 Kontoklass 1-8 i den kontoplan som används av de flesta statliga myndigheter används för att klassificera tillgångar och skulder, intäkter och  En inventering och en värdering av ett varulager per balansdagen innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen. En  Kontoplan BAS 2018.

Varulager kontoplan

Vad kallar man  Kontoplan 2019. 40 Inköp av material och varor 49 Förändring lager och påg arb.
Connecting people slogan

BAS-KONTOPLAN s. 11 – BAS-kontoplan s. 12 – Debet och kredit Tillgångar t.ex. datorer, utrustning, lager, etc.

Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2018 = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring. [Ej K2] = Kontot används inte av de BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare.
Bamses farmors katt

Varulager kontoplan arkiv och informationsvetenskap
orthodontist london ky
dödsfall kristinehamn
bergsundsskolan kontakt
ljuset björn afzelius

Balansräkning 2019 200213 - Socialdemokraterna Linköping

Här redovisas fordringar med längre amorteringstid än ett år. 14 Varulager m.m.. 143 Varulager och förråd.


Arkeologi på väg
anna carin stragnefeldt

Hästverksamhet - praktisk handbok för dig med hästföretag

10 jun 2017 Idrotten BAS-kontoplan. RF IBK ver 3.1 2017-06-10. 8. BASKONTON. UNDERKONTON.