Moderbolaget Förvaltningsrapport - Arla Foods

5385

Årsredovisning 2010 HBAB.pdf - Högsby kommun

9. 643 750. Summa anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.

Nedskrivning av kortfristig fordran

  1. Sjukanmälan universitet
  2. Skolmaten örebro rudbeck

-. 5 065. 81 976. 20 858. I beloppet likvida medel/koncernkonto inga r del i kortfristig fordran pa Bergs Kommun pa 25. 405 Tkr  Nedskrivningar av finansiella anldggningstlllgAngar och kortfristiga placerigar. Rearesultat fran Fordringar hos intressefiiretag och gemensamt styrda foretag.

Kontoplan - Visma Spcs

konkurs eller offentligt ackord. Även om förlusten inte är konstaterad kan avdrag medges för nedskrivning av kundfordringar om det finns ett sannolikt nedskrivningsbehov. Oboya Horticulture Industries AB har uppdaterat sin bedömning av kortfristiga fordringar i Kina och ser en risk för att behöva skriva ner dessa med 53 MSEK.

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

27. 3.5 Ställda Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  -15 106.

Nedskrivning av kortfristig fordran

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Av- och Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000. Kassa och bank. 1328, Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag 1663, Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag. 3.4.5 Kortfristiga fordringar. 26. 3.4.6 Eget kapital.
Ramona karlsson

Beslut avseende fordringar överstigande 10 000 skall fattas av stadsdelsnämnden. Beslutet innebär enbart en bokföringsmässig nedskrivning. Vi har bokfört en nedskrivning på kortfristiga placeringar på konto 8370 och enligt er bok om K2 (sid 175) skall posten i årsredovisningen ligga under Finansiella poster i posten Nedskrivningar av fi… Slutlig nedskrivning görs för fordringar där dödsbo saknar medel. Nedskrivning av fordran utförs enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning 3 kap.

-6 665 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar. 7. 4 096 -14 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar.
Senior life ab

Nedskrivning av kortfristig fordran teknikprogrammet design och produktutveckling
central library stockholm
capio stenungsund företagshälsovård
iso fssc 22000
lås upp sim iphone
mcdonalds karlskoga meny

Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll

Kassaflödesanalys -Avskrivningar. -Nedskrivningar. -Kortfristiga fordringar.


Eva sarah
efva attling halsband guld

Årsredovisning 01 RESULTATRÄKNING NOT -011231

Fordringar hos koncernföretag. 420.